3D Holografia

3D Holografia

3D Holografia

Použitie

  • výklady obchodov
  • informačné tabule v múzeách a turistických centrách
  • exhibície
  • banky, úrady atď.

3D Holografia

Informácie o produkte

Pripravujeme 3D holographiu, je to stojaci obraz vytvorený s fotografickou projekciou, ktorý simuluje priestorovú hĺbku a vyžaduje špeciálne sledovacie zariadenia. Je vytvorený natáčaním osoby, resp. predmetu na jednom mieste. Následne sú generované obrazy týchto osôb a predmetov vysielané prostredníctvom počítača cez Ethernet do cieľového umiestnenia. Cieľové umiestnenie je vybavené laserovými lúčmi, ktoré vytvárajú ako výsledný efekt obraz. Takúto formu reklamy alebo prezentácie možno pokladať za fascinujúcu, nadčasovú a nachádza si čoraz viac priaznivcov, čo potvrdzuje nastupujúci trend inovácií v reklamnom svete.

Výhody

  • zobrazenie takmer v reálnej podobe
  • vytváranie „wow“ efektu (púta enormný záujem pre svoju netradičnosť)
  • všestrannosť využitia
  • pomerne malé rozmery

Fotogaléria

3D Holografia
3D Holografia
3D Holografia
3D Holografia